Joodse Omroep

- 22-Jul-2014

4
3
Header 2
2
De Joodse Omroep belicht het Jodendom in de breedste zin van het woord vanuit verschillende invalshoeken, met de Joodse religie als bindend element.

Recente tv uitzending

Recente radio uitzending

Mozes 20 juli 2014

Opinie

Wandelschoenen aan

Deze column is een poging om niet over het Midden-Oosten te schrijven. Om u als lezers als het ware even vakantie van het nieuws te geven. Ik ga u proberen te verleiden op bezoek te komen ..
Meer

Nieuws

Nieuwe zoektocht naar Ark van Noach

Een nieuwe expeditie naar de berg Ararat in Turkije moet bewijzen of daar inderdaad de Ark van Noach ligt. Tot nu toe overheerst de scepsis. Dat de Ark van Noach daadwerkelijk zou zijn ..
Meer

Jubileum inwijding synagoge Zwolle

Vandaag precies 115 jaar geleden, op 21 juli 1899 om 14.30 uur, werd de nieuwe synagoge van Zwolle plechtig ingewijd in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders uit Joodse en niet-Joodse ..
Meer